درباره ما

پایگاه تحلیلی اندیشه مدنی سایتی فرهنگی اجتماعی به مدیر مسئولی و سردبیری فاطمه واعظ‌زاده است که مبنای کار خود را بر مطالعات جنسیت و معلولیت متمرکز کرده و در حوزه هنر و مسائل روزمره نیز فعالیت می‌کند. لازم به ذکر است که همکاری با این سایت بدون هیچ‌گونه تبادل مالی صورت خواهد گرفت‌.